Menu Close

Bijbelzondag 2021: ‘Op zoek naar betekenis’

Bijbelzondag valt dit jaar op 31 oktober en heeft als thema ‘Op zoek naar betekenis’. Dat sluit aan bij de introductie van de NBV21, en bij de Bijbelcampagne die daaromheen wordt gehouden. ‘We willen zoveel mogelijk feestvreugde en positieve aandacht voor de Bijbel creëren’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

‘Oktober wordt de maand waarin we in en buiten de kerk volop aandacht vragen voor de Bijbel en de boodschap van hoop en liefde die daarin staat’, vervolgt Buitenwerf. ‘Met de NBV21, de Bijbelcampagne en via Bijbelzondag hopen we kerkleden te inspireren om met elkaar de betekenis van de Bijbel te delen. Dus om stil te staan bij wat dit bijzondere boek voor henzelf betekent, maar ook wereldwijd.’

De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Bij de komst van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 beloofde het NBG een revisie omdat dat nodig en waardevol is, en omdat het nog beter kon. De NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen van betrokken lezers. De NBV21 is daardoor de Bijbel vóór en ván de 21e eeuw.

Bijbelwerk wereldwijd

Het NBG maakte niet alleen de NBV21, maar ondersteunt ook wereldwijd tientallen bijbelvertaal- en verspreidingsprojecten. Dat kunnen we alleen doen met steun van onze gevers – én van kerken. Steun ons werk via uw kerk, met een collecte. Geef de Bijbel door!

Materiaal en meer over Bijbelzondag 

Bij het materiaal voor Bijbelzondag hoort een preekschets over Nehemia 7:72-8:12 en Jakobus 1:19-2:5, bouwstenen voor de viering, kindermateriaal, een set ansichtkaarten en tips om er een feestelijke zondag van te maken. Wilt u meedoen met Bijbelzondag, collecteren voor het wereldwijde bijbelwerk, of meer informatie? Kijk dan op nbv21.nl/bijbelzondag.