Menu Close

Geef voor de Bijbel in Suriname

Diep in het Surinaamse regenwoud verlangen mensen naar de Bijbel in hun eigen taal. Zowel het vertaalwerk als het verspreiden van de Bijbel is belangrijk voor de tienduizenden bewoners van het binnenland van Suriname. Steunt u de vertaalprojecten in Suriname met een gift?


Michel Joonha is voorganger in het binnenland van Suriname. Daarnaast levert hij een bijdrage aan de bijbelverspreiding van het Surinaams Bijbelgenootschap. ‘Vroeger was de Bijbel er alleen in het Nederlands’, vertelt hij. ‘Veel mensen kunnen die taal lezen, maar niet verstaan. Anderen kunnen ‘m helemaal niet lezen. Soms gaat ook het lezen van het Sranantongo  moeizaam. Maar nu we een eigen bijbelvertaling hebben, kunnen we de bijbelteksten lezen in het Saramaccaans. En dat 
begrijpen mensen wel.’

Kostbaar werk
De vertaling van de Bijbel in het Saramaccaans is een van de vertaalprojecten voor het binnenland van Suriname. De Saramaccaners zijn afstammelingen van gevluchte slaafgemaakten. Zij verscholen zich in het binnenland van Suriname, waar ze vrij van slavernij konden leven. Nog altijd zijn veel Saramaccaanse dorpen ver van de grotere steden, en sommige kunnen alleen bereikt worden per boot.

Zeker ook vanwege de grote afstanden die moeten worden afgelegd, is het vertaal- en verspreidingswerk kostbaar. Zo gaan de vertalers van het Surinaams Bijbelgenootschap soms zelf een paar dagreizen de jungle in, tientallen stroomversnellingen en watervallen ver. Bij de kleine kerkjes van hout en golfplaat horen mensen dan een stukje bijbeltekst voor het eerst in hun eigen taal. Dankzij hun reacties kunnen de vertalers hun werk nog beter doen, zodat God in de Bijbel écht Saramaccaans spreekt.

‘Nu geloof ik het’
Michel Joonha: ‘Nu willen ook veel meer mensen de Bijbel lezen, of luisteren naar Gods Woord. Zo ontmoette ik onlangs iemand in Atjoni. Hij zei: “Broeder, door de luisterbijbel die u aan mij hebt gegeven, kan ik Gods Woord nu begrijpen. Vroeger had ik alleen een Nederlandse bijbel thuis waaruit ik las, maar ik begreep het niet, en het deed ook niets in mijn binnenste. Ik werd zelfs boos als iemand mij wilde overtuigen van de waarheid van de tekst. Ik dacht soms zelfs dat ze me voor de gek probeerden te houden. Maar omdat ik het Woord nu zelf hoor, in mijn eigen taal, ben ik het gaan geloven.”’


Link: https://formulier.bijbelgenootschap.nl/donatie-suriname