Menu Close

Ochtenddienst zondag 20 maart 2022

Naar aanleiding van Johannes 12:37-50

Rode draad door de preek:
Jezus is Gods beloofde helper, herkenbaar kwetsbaar.
Ook als zien geen effect heeft en geloof niet tot belijden brengt toch blijft Gods Woord van eeuwig leven staan.

  • Ben jij wel eens bang dat je ziende blind en horende doof bent? Hoe ga je daarmee om?
  • Heb je wel eens een film over het leven/lijden van Jezus gezien? Waarom wel/niet?
  • Gods liefde spreekt aan. Hoe open sta jij voor de vreemde, niet aansprekende, kanten van God die tegenstaan zoals Gods toorn, zijn wraak, God die wel ziet maar niet ingrijpt?
  • In Matteüs 10:32-33 laat Jezus merken hoe belangrijk Hij het vindt dat wij ons niet voor Hem schamen. Toch voelen veel christenen dat net als hun zwakke punt. Dat hun vrienden en collega’s niet weten dat ze christen zijn. Hoe kunnen we elkaar daarin helpen?

Lees Jesaja 42:1-9; 49:1-6; 50:4-9; 52:13-53:12, Waar en hoe herken je daar Jezus in?