Menu Close

Ochtenddienst zondag 15 mei 2022

Naar aanleiding van 2 Timoteüs 3:14-15

Rode draad door de preek:
Je voedt je kind gelovig op maar je kind maakt een andere keus.
Erken juist dan Gods genade, houd vast aan Zijn trouw en blijf in je verdriet Zijn liefde uitstralen.

 • Je bent God dankbaar als je kind gelooft. Wat maakt dat je het jezelf verwijt als dat niet het geval is?
 • Hoe kun je loskomen van verwijten naar een kerk, als je verband ziet tussen het kind dat niet gelooft en dat in de kerk een beroerde tijd heeft gehad?
 • Bij wie vind je steun of denk je steun te kunnen vinden in je verdriet dat jouw kind God en geloof heeft opgegeven? Ben je geïnteresseerd als daarover nog eens een avond wordt georganiseerd? (Mail mij) Of ga je uit schaamte en zelfbescherming het gesprek over het ‘afgedwaalde schaap’ liever uit de weg?
 • Reageer eens on de zin: Liefde laat vrij, hoe moeilijk dat ook is.
 • Wat vind je van de uitspraak: “Zeg nooit ‘mijn kind gelooft niet meer’. Daar gaan wij niet over, dat is iets tussen God en onze kinderen. Wanneer wij onze kinderen in bewaring brengen bij God, geeft dat ruimte voor hen om tot zichzelf te komen. Wanneer wij op eerbiedige afstand staan gebeurt dan soms toch het heilige.”
 • Overlaad en achtervolg ‘ontwortelden’ vooral niet met beschuldigingen en verwijten. Waarom zou je?
 • Uit een preek over Jozef (Genesis 44) Kun jij terug naar je Vader zonder je jongste broer of zus? Ben je bijv. als kerklid bereid de voor jou dierbare tradities, gewoontes, gebruiken op te geven wanneer het voor jongeren obstakels zijn om verder te komen met God, in de kerk?
  Ben je bereid je je manier van Bijbellezen eens tegen het licht te houden als je merkt dat die alleen maar jouw gelijk en kerkelijke tradities bevestigen?
  Anders gezegd: kun jij bij je Vader aankomen zonder de jonge broer of zus en verklaren dat dat aan hem of haar lag omdat die niet de waarde inzag van jouw tradities, gewoontes, gebruiken, manier van Bijbellezen.
  Aan de avondmaalstafel waar we vieren dat wij Christus alles kosten, wat mag het jou kosten?
 • Lied om nog eens te luisteren: Gebed voor mijn kinderen

Om te lezen:
Als kinderen andere wegen gaan – Margriet van der Kooi en Wim ter Horst, uitgeverij Filippus