Menu Close

Middagdienst zondag 18 september

Naar aanleiding van de jeugdthemadienst over kinderen aan de tafel van de HEER zondagmiddag 18 september 2022

Schriftlezingen: 1 Korintiërs 11 vers 17-34; Lucas 22 vers 14-20; Jeremia 31 vers 31-34

Om over na te denken:

Jezus zei eens: Laat de kinderen tot mij komen. Bedoelde Hij toen: Je mag wel bij Mij horen en naar mij luisteren maar niet met Mij eten?

Als Jezus een kind als voorbeeld van geloof laat zien, mag een volwassene dan zeggen dat een kind een te onvolwassen geloof heeft om avondmaal te vieren?

Pedagogen geven aan dat kinderen niet alleen met hun hoofd, maar met alle zintuigen leren en ervaren wie God en Jezus is. Avondmaalviering kan daardoor een positieve bijdrage leveren aan hun geloofsontwikkeling. Moet dit inzicht gevolgen hebben voor de rol van kinderen bij het avondmaal?

De Nederlandse Geloofsbelijdenis (N.G.B.) stelt dat het Avondmaal bedoeld is voor degene ‘die God in zijn huisgezin – dat is zijn kerk – heeft ingelijfd’ (artikel 35). Pleit dit niet juist sterk voor het betrekken van kinderen, die door de doop zijn ingelijfd, bij de Maaltijd van de Heer?

Wij zeggen ‘kinderen horen erbij’ en doen van alles om hen dat te laten voelen. Maar laten we het belangrijkste, namelijk de maaltijd die Jezus heeft gegeven, daarbij niet liggen? Lees eens wat artikel 33 N.G.B daarover schrijft.

Kinderen worden met het oog op de doop gedragen door het geloof van hun ouders. Waarom zou dat niet gelden bij de avondmaalsviering?

1 Korintiërs 11 is met name gericht aan de rijken in de gemeente van Korinthe. Wat zegt dat over een argument uit 1 Korintiërs 11 dat kinderen zichzelf niet kunnen beproeven?

Als wij jongeren pas na hun pubertijd de gelegenheid geven om hun geloof te versterken door de viering van het avondmaal, zijn we dan niet veel te laat?

Waarom mag iemand wel ondergedompeld worden in het bloed van Christus, maar van datzelfde bloed geen druppel op de lippen krijgen?

Reageer eens op de uitspraak:

  • De tiener die bij Christus wil horen voelt zich buitengesloten als hij of zij geen avondmaal mag vieren omdat hij of zij nog niet de belijdenisleeftijd heeft.
  • Als jongere wil ik nog geen avondmaal vieren. Alleen pas als ik echt zeker ben van mijn geloof.
  • Nergens geeft de Bijbel aanleiding om te geloven dat kinderen uitgesloten worden van Gods verbond – of de tekenen van dat verbond – omdat ze nog geen recht zouden kunnen doen aan het tweezijdige karakter (=belofte en eis) van dat verbond.