Menu Close

Ochtenddienst zondag 18 september 2022

Naar aanleiding van Galaten 3 vers 28

Rode draad door de preek:
Zoals God man en vrouw heeft geschapen, bleef het niet. Maar in Jezus vindt herstel plaats terwijl het onderscheid blijft.

Paulus roept nergens op tot maatschappelijke revolutie. Hij laat de maatschappelijke gezagsstructuren van die tijd intact. Maar het kan niet anders of daar waar het evangelie doorwerkt daar zullen op den duur in de maatschappij steeds meer structuren en verbanden ontstaan die meer recht doen aan de Bijbelse notitie van recht en gerechtigheid en zorgzaamheid. Dat kan soms lang duren. Het heeft tot 1863 geduurd alvorens de slavernij werd afgeschaft. Is het tijd om de verhouding man-vrouw in de kerk ook aan te passen?

Als Petrus de uitstorting van de heilige Geest verklaart aan de hand van Joël (Handelingen 2 vers 17 en 18) vervallen de ontstane verschillen tussen jong en oud, man en vrouw. Niemand die er dan aan twijfelt of meisje ook gedoopt mogen worden (ze werden niet besneden immers) En hoewel nergens met zoveel woorden staat of vrouwen ook avondmaal (mochten) vieren, twijfelen we daar niet aan. Zou Galaten 3 vers 28 niet in die lijn ook iets zeggen over de taken en verantwoordelijkheden in de kerk voor mannen en vrouwen?

Herken je dat we (Genesis 3 vers 16) ‘Je zwangerschap maak Ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.’ anders zijn gaan lezen? Geen instelling van God maar gevolg van de vloek waarvoor herstel nodig is? Wat vind je daarvan? Zouden we ook op andere punten als het gaat om de verhouding man-vrouw de Bijbel anders kunnen gaan lezen?
Zijn we als kerken wellicht te zeer blijven hangen in wereldlijke verhoudingen, terwijl ze op Golgotha vervloekt zijn?
Is de instandhouding van een bepaalde ongelijkheid dan niet een vorm van wereldgelijkvormigheid?

In het gesprek over de openstelling van de ambten in de kerk voor vrouwen wordt weleens gezegd: ‘dit gebeurt omdat we meegaan met de cultuur, maar de Bijbel staat het niet toe’. Van orthodoxe christenen in Egypte is wel bekend dat ze zeggen: ‘de Bijbel laat het toe dat vrouwen ambtsdrager zijn, maar onze cultuur houdt dit tegen.’ Wat vind je er zelf van? Hoe kun je Galaten 3 hierbij betrekken?

Zie Hieronder het complete synoderapport.
^VRIEJ