Menu Close

Oudejaardag 2022 en nieuwjaarsdag 2023

Naar aanleiding van Prediker 3:1-15 (oudejaarsdag) en Prediker 3:16-4:6 (nieuwjaarsdag)

Rode draad door de preek:
Als je over je leven nadenkt, het onrecht in deze wereld constateert en de verborgen drijfveren van mensen, dan kan de Prediker je helpen in balans te leven en je zo dicht bij Jezus brengen.

Prediker 3:1-15

  • Prediker wil ons levenswijsheid laten opdoen om levenskunst te leren d.w.z. mindfull te leven. God benomen op gelukkige momenten is vaak niet zo moeilijk. Kun je met Prediker ook geloven dat God je moeilijke tijden geeft zonder dat je daar de zin van ziet of kunt inzien? Hoe kun je dan God hoog houden?
  • Prediker komt niet met antwoorden maar geeft aan dat dingen soms zinloos zijn of als zinloos worden ervaren. Wat kun je daarmee?
  • ‘Genieten‘ is niet iets dat de eeuwen door veel aandacht kreeg in de kerk. Hoe helpt Prediker om je van (kleine) dingen te laten genieten?
  • Tussen geboren worden (vers 1) en de vrede (vers 8) ligt een turbulent leven. Hoe kan de vrede dat onvermijdelijk turbulente dragelijk maken?

Prediker 3:16-4:6

  • Prediker constateert dus: we leven in een wereld die voor ons onberekenbaar en onrechtvaardig is. Ben je dat met Prediker eens? Denk jij dat geloof\bekering je helpt om ondanks alles goede keuzes te maken. Hoe dan?
  • Prediker constateert: afgunst is de grootste drijver in het gedrag van mensen. Herken je dat/iets daarvan in je eigen leven? Hoe en waar?
  • Rust door ruimte te maken in je agenda en ruimte voor God. Je gebalde handen openen en dan eerbiedig vouwen. Doe het eens om het verschil te voelen.
  • Schrijf aan de hand van Prediker 3 en 4 eens een goed voornemen op.