Menu Close

Preekverwerking ochtenddienst zondag 15 januari 2022

Naar aanleiding van Lucas 24 :13-35 Jeugdthemadienst Samen jong/Growing Young

De definitie van het doel om samen met jongeren kerk te zijn:
Hoe bevorderen we de interactie tussen generaties waarin er sprake is van wederkerigheid
met als doel de aanwezigheid van God te ervaren en vanuit die ervaring het leven te zien als een geschenk om met de gaven die God geeft dienstbaar te zijn.

De 6 waarden van Samen Jong
− Prioriteit geven aan jonge generaties.
− Jezus’ boodschap serieus nemen.
− Hart voor jongeren hebben
− Verantwoordelijkheid geven
− Een warme gemeenschap vormen
− Beste buren zijn

In de preek is Psalm 92 genoemd als tekst die aangeeft hoe belangrijk het is om ‘Samen jong’ te zijn. Lees die psalm eens door of je dat erin terug herkent en het je aanspreekt.

Herken je de behoefte om iets aan jongeren aan te bieden wat jij zelf graag had gehad in jouw jeugd en dat, tot je teleurstelling, jongeren daar helemaal niet op zitten te wachten? Wat doet dat met je als het gaat om je houding naar jongeren?

Naar aanleiding van aandacht geef aan jongeren en jonge gezinnen
Zijn er ouderenmomenten in de kerk?

Vanwege de Emmaüsgangers: Vind je dat jongerenwerkers een eind ‘de verkeerde kant; op mogen lopen met jongeren of moeten ze ze op tijd stoppen/bekeren?

N.a.v. warme gemeenschap
Herken je dat ‘je thuis voelen’ in de kerk een belangrijk criterium is geworden, niet alleen voor jongeren? Hoe vind je balans tussen snelheid van veranderingen die je ervaart en het je (nog) thuis voelen in de kerk?

Kun je tegen een jongere die zijn/haar/hun seksuele geaardheid als anders beleeft en ook in de praktijk vorm geeft, zeggen dat die niet langer bij ons thuis hoort? (Hoe zit dat overigens richting een niet-meer zo- jongere?)

Want denk je van het rijtje: bless, belong, believe, behave (zegenen, erbij horen, geloven, gedragen). Is dat Bijbels gezien een werkbare volgorde?

Naar aanleiding van ‘Geef leiderschap door’
Herken je de angst dat het misgaat als je jongeren een verantwoordelijkheid geeft die ze niet zo waarmaken als je had gehoopt/verwacht? Denk er eens over na: Hoe erg is dat?

Vraag eens aan een jongere wat die graag wil in de kerk? Als je merkt dat die het eigenlijk allemaal wel prima vindt zoals het gaat en niet staat te trappelen om zelf actief iets te doen of aan iets mee te doen, zegt dat dan iets over die jongere, onze gemeente en de cultuur daarbinnen of overdrijven de samenstellers van het boek ‘Samen Jong’?

Zie site: https://www.missienederland.nl/brengleven/samenjong/overzicht