Menu Close

Preekverwerking ochtenddienst zondag 12 maart 2023

Naar aanleiding van Lucas 5 :36-39

Rode draad door de preek: Jezus is de nieuwe wijn die vraagt om een radicale vernieuwing. Jezus blijft nieuwe wijn. Word dus geen ‘oude zak’ maar laat je blijvend vernieuwen.

  • Herken je iets van de mopperende reactie van de farizeeën en schriftgeleerden op Jezus en zijn discipelen die zich niet aan de traditie houden?
  • Ben jij zelf van slag als er veranderingen zijn (in de kerk) die je niet zomaar begrijpt?
  • Herken je dat de omgang met Jezus, in de kerk en thuis, de neiging heeft te stollen in vormen die bijna heilig worden?
  • Zou het nuttig, nodig voor jou kunnen zijn om je weer eens als nieuw op Jezus te oriënteren?

Ben je ergens bang voor als je het doet/ niet doet?

  • Helpt de kerk/kerkdienst je om je helemaal, als nieuw, te openen voor Jezus/zijn Geest. Sta je open om door Hem verrast te worden? Wat zijn blokkades? Wat kun je daaraan doen?
  • Ben je bij voorbaat bereid je eigen gevoelens, ideeën en gewoonten te relativeren in de ontmoeting met Jezus?
  • Elke wijnzak ontplooit een eigen vorm. Geef jij een ander de ruimte dat die op eigen manier, gevuld door Jezus, een (geloofs)leven ontplooit?