Menu Close

Preekverwerking ochtenddienst zondag 19 maart 2023

Naar aanleiding van Lucas 13 :1-9

Rode draad door de preek: Wij stellen vragen over Gods beleid en of het kwaad goede mensen treft Maar Jezus laat ons nadenken over bekering, Gods geduld en Zijn offer voor ons.

In de preek is als reden voor de ‘waarom’-vraag aangevoerd dat datgene wat verklaarbaar is makkelijker te accepteren is dan het onverklaarbare. Wat zijn voor jou redenen om de ‘waarom’- vraag te stellen.

Mensen kunnen allerlei boeiende gesprekken voeren over God, Jezus, de hemel, het kwaad en al die dingen, en daarbij ondertussen zelf buiten schot blijven. Hoe maakt Jezus dat hier onmogelijk?

Lees zondag 9 en 10 van de Heidelbergse Catechismus eens bij deze tekst. Hoe zou je hier houvast aan kunnen hebben?
Wat doet het met je dat Jezus duidelijk maakt dat er belangrijker vragen zijn dan de ‘waarom’-vraag?

Maak je tijd en ruimte voor jezelf om over ‘bekering’ na te denken? Of heb jij dat niet nodig?
Er zijn genoeg rampen momenteel die je tot allerlei vragen kunnen brengen. Maar lees eens Matteüs 24: 1-14 en 2 Petrus 3: 9-14. Wat zeggen die teksten jou over de rampen?