Menu Close

Preekverwerking ochtenddienst zondag 30 april 2023

Naar aanleiding van Filippenzen 2:1-11

 • Deze video haalde ik aan in de preek
 • Waaraan denk jij bij verootmoediging? Komt een situatie naar boven waarin jij je heel bewust verootmoedigde? Hoe kwam je daartoe en wat bracht het je?
 • Zet liefde en blijdschap ook de toon bij de kritiek die je hebt?
 • Zou je eensgezindheid kunnen vertalen door ‘teamspirit’?
 • Denk aan de hand van Filippenzen 2:6-11 nog eens na over wat Christus voor jou deed. Dat was Jezus’ missie: van het allerhoogste naar het allerlaagste. Dan denk je dus niet: de ander moet eerst naar mij komen en dan kunnen we het eens over vergeving hebben! Maar: ik ga naar de ander in een vergevingsgezinde houding.
 • Daniël 9:1-19 en Nehemia 9 zijn voorbeelden van verootmoedigingsgebeden in verbondenheid met het voorgeslacht.
 • Durf de minste zijn. Je wordt er niet minder van.
 • Nederigheid is niet minder van jezelf denken, maar minder aan jezelf denken.
 • Jesaja 52:13-53:7
  Zo nederig dat Hij dus de eerste reactie van andere mensen was: mijden. Met Hem wil je niet graag gezien worden.
 • 1 Korintiërs 10:24-33
  Nederigheid is ook de bereidheid vanwege anderen iets te laten wat op zich niet verkeerd is.
 • Lucas 14:7-11
  Jezus zegt: Het is dom om jezelf in het centrum te zetten. De eer die je krijgt beperkt zich dan tot het hier en nu.
 • Marcus 10:35-45
  Bij de Dienaar ruzie maken wie de belangrijkste is? Zo diep zit dat dus bij ons.
 • Hebreeën 2:5-13
  Als je bij Jezus hoort ben je een van de vele zonen. Maar als Hij zich niet voor ons schaamde moeten wij ons niet schamen om ons, net als Hij, nederig op te stellen.

Hij alleen zou met een grote sigaar
In de mond op straat mogen lopen,
Met de duimen in zijn vest,
Want Hij is God.
Maar Hij doet het niet
Want Hij is God.
(‘Een kleine psalm’ – J.B. Charles)