Menu Close

Preekverwerking kerkdienst zondag 5 mei 2024

Naar aanleiding van Psalm 124 zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, 2024
Rode draad door de preek: God of mensen?
Bij mensen ben je kwetsbaar , God heeft zijn trouw bewezen. Zijn bevrijding is grenzeloos. Laat zijn naam ook jouw hulp zijn.

Vragen:
Waarom is het belangrijk om te blijven herhalen dat God vóór ons is (vers 1-2)?
Zou het kunnen zijn dat in de (vele) herhalingen in sommige Opwekkingsliederen ook kracht zit?

Stel je voor dat God er niet zou zijn. Dat Hij er niet voor jou zou zijn. Wat dan?
Voel je daarbij ook huiver?

Vijanden zijn in deze psalm fysieke vijanden. Wij hebben lang niet allemaal dergelijke vijanden. Wat zijn vijanden voor jou?

Na WOII werd deze psalm veel gezongen. Kun jij je vandaag de dag een situatie voorstellen waarbij je Psalm 124 graag zou zingen?

In de preek is gezegd dat er in ieder mens op enige moment een beest kan loskomen. Ben je het daarmee eens. Hoe zit dat met jou?

God bevrijdt in deze psalm. Hoe ervaar jij Gods bevrijding in je leven?
Zit jij ergens aan gebonden?

Deze psalm is een pelgrimslied. Verandert dat de betekenis van de psalm?
Hoe?

De psalm gebruikt drie beelden om de kracht van de vijand aan te geven:
verslonden worden met tanden, meegesleurd worden door water, gevangen worden in een net.
Welk beeld spreekt het meest tot je verbeelding?

Paulus noemt in 1 Korintiërs 15:26 de dood als laatste vijand die overwonnen moet worden. Hij is al overwonnen, maar moet ook nog overwonnen worden.
Hoe ervaar jij de macht van de dood?

Aan het begin van kerkdiensten wordt vaak vers 8 gezegd als bemoediging.
Wat beleef jij in deze woorden?
Vind je het een goed begin van een kerkdienst?
Verklaar je antwoord!