Menu Close

Ontmoetingskerk Goes
Nederlandse Gereformeerde Kerk

Bezoek onze diensten of andere activiteiten uit de agenda.
De kerkdiensten zijn ook te volgen via een livestream op YouTube.

Welkom in de Ontmoetingskerk!

Hoe wij kerk-zijn in de maatschappij

Onze gemeente is een gereformeerde gemeente met een open houding naar de Bijbel en de samenleving. We hebben oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en willen handvatten aanreiken hoe hiermee om te gaan. In onze vormgeving zoeken we aansluiting bij onze tijd en cultuur en hebben veelzijdige liedkeuze. We laten ons blijvend sturen door de Bijbel en zijn verbonden met de traditie van de reformatie. We delen onze geloofservaringen en we verlangen dat het werk van de Heilige Geest in ons leven, onze gemeente en onze directe omgeving tot uiting komt.

Onze visie

Samen belijden wij: Jezus is Heer! Waar Jezus is, daar is zijn kerk. Hij is aanwezig in de wereld door zijn Woord en Geest. Wij leven door Vader, Zoon en Geest van genade, in de verwachting van Gods vrede en gerechtigheid. Onze gemeente leeft in verlangen naar en is een kiemplek van het nieuwe leven met Hem en wij weten ons geroepen om te leven uit Gods liefde, verbonden met elkaar, als getuigen in de wereld. Deze drie-enig God openbaart zich in en door de Bijbel en brengt ons in contact. Met God en met elkaar. We bouwen gastvrij en onderling betrokken met hart, mond en handen mee aan Gods Koninkrijk.

Opnames

Onze kerkdiensten worden opgenomen en uitgezonden met geluid op kerkdienstgemist.nl en met beeld en geluid via YouTube. De kerkdiensten worden live uitgezonden en zijn op een later tijdstip terug te kijken. Deze uitzendingen zijn openbaar en dus voor iedereen te zien. Het liturgisch centrum, de organist, zangers en muzikanten zijn in beeld. Alle betrokken die daar een rol vervullen zijn daarvan op de hoogte gesteld. Als u niet in beeld wilt komen, blijf dan achter in de kerk zitten en loop tijdens de dienst niet naar voren. De Ontmoetingskerk Goes is niet aansprakelijk voor het ongewenst in beeld komen tijdens de uitzending. Voor vragen hierover kunt u zich richten tot secretaris@ontmoetingskerkgoes.nl.

We hebben altijd
een plaats voor je vrij!

In de Ontmoetingskerk hebben we altijd wel een stoel voor je vrij. Je bent welkom en nergens toe verplicht. Als je binnenkomt helpen de leden van de welkomstcommissie je graag verder op weg.

Koffie-ochtend

De kerk is elke woensdag vanaf 9:30 open voor iedereen; jong en oud, uit de naastgelegen wijk, uit Goes en omstreken. Ook iemand die een bezoekje aan het ziekenhuis heeft gebracht is welkom.

Er is tijd voor koffie, thee, limonade, ontmoeting, gesprek, een spelletje en meer.

Kerkdiensten

Vooraf weten waar u aan toe bent? Wij kunnen u een vooruitblik geven van de voorgangers die binnenkort een dienst zullen leiden.

Dienst gemist? Ook daar hebben we een oplossing voor.

Kinderen

Voor aanvang van de kerkdiensten kunnen de kinderen tot en met 4 jaar naar de crèche worden gebracht.

Ook is er Kik! Kidz in de kerk voor de groepen 1-4 op de eerste zondag van de maand en voor de groepen 5-8 op de derde zondag van de maand. Dit start na het kindermoment tijdens de dienst.