Menu Close

Wie wij zijn

De Ontmoetingskerk in Goes is een zogenaamde streekkerk. Onder deze kerk valt heel Zuid-Beveland, met uitzondering van Rilland en Bath, en Noord-Beveland.

Per 1 oktober 2020 was het aantal belijdende leden 322 en het aantal doopleden 170. 
Sinds 18 mei 2021 is ds. Jan Bert de Rijke onze predikant.

Wij vieren zes maal per jaar het Heilig Avondmaal.

Als kerk geloven en belijden wij, dat de Bijbel Gods woord is en spreken dat na in de:

  • de Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • de Heidelbergse Catechismus
  • de Dordtse Leerregels
  • de Apostolische Geloofsbelijdenis
  • de Geloofsbelijdenis van Nicea
  • de Geloofsbelijdenis van Athanasius

Ook heeft de kerk haar organisatorische regels, de Kerkorde en haar kerkverband.

Gereformeerd

Gereformeerd is een term die in de 21e eeuw nauwelijks meer verstaan wordt. De term stamt uit de tijd van de Reformatie (begin 16e eeuw).

Gereformeerd is dan ook goed samen te vatten in de volgende uitgangspunten: We geloven alleen in Gods Woord, de Bijbel. Ook op maandag en dinsdag zijn we christen en niet alleen op momenten dat we samen in de kerk zitten. In de tijd van de Reformatie ontdekte men opnieuw dat alleen door het geloof redding is in Jezus Christus! Het gaat daarbij alleen om Jezus Christus, Hij is alles! Alleen de God van de Bijbel moet eer ontvangen!

Gereformeerd betekent ook; altijd vernieuwend! Steeds weer nadenken over we hoe we God vandaag het beste kunnen dienen.

Veilige Kerk

De Ontmoetingskerk wil ook een veilige kerk zijn. Hiertoe heeft onze Commissie Bestuurlijke Zaken een beleidsdocument opgesteld waarin o.a. onze gedragsregels zijn opgenomen.

Mocht er toch een situatie zijn voorgevallen die u wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersonen Anna Velthuis en Jan van der Plas door te e-mailen naar vertrouwenspersoon@ontmoetingskerkgoes.nl.