Menu Close

Verhuur

In onze kerk staan Jezus en de Bijbel centraal. Ons kerkgebouw is het middelpunt van zondagse erediensten, maar wordt daarnaast op doordeweekse dagen gebruikt door onze gemeenteleden voor eigen activiteiten. Ons gebouw of zalen zijn buiten deze eigen activiteiten ook te huur voor activiteiten voor mensen buiten onze gemeente. De zalen zijn uitstekend geschikt voor lezingen, vergaderingen, presentaties of concerten (kerkzaal). De kerkenraad hanteert het beleid dat het gebouw alleen beschikbaar wordt gesteld voor activiteiten die niet in strijd zijn met onze geloofsovertuiging of met activiteiten in onze gemeente.

Voor reserveringen of meer informatie kunt u contact opnemen met onze koster, Els Kuijpers, telefoon 06-23874201 of per mail koster@ontmoetingskerkgoes.nl.

Bij twijfel of een activiteit past binnen de identiteit van het gebouw, beslist de kerkenraad.

Plattegrond Ontmoetingskerk

Foto’s kerkgebouw