Menu Close

Doop en Trouwen

Bediening van de Doop

Doopbediening dient zo vroeg mogelijk te worden aangevraagd bij de predikant of de kringouderling. In principe is er in elke eredienst gelegenheid tot dopen.


Huwelijksbevestiging

Huwelijksbevestiging dient zo vroeg mogelijk te worden aangevraagd bij de predikant of de kringouderling. Huwelijksbevestiging moet ook vroegtijdig worden gemeld aan de organist. De kerkenraad dringt er op aan dat bevestiging van een huwelijk op zodanig tijdstip plaatsvindt dat zoveel mogelijk gemeenteleden de dienst kunnen bijwonen. De kerkenraad heeft daarom voorkeur voor ‘s avonds om 19:00 uur.