Menu Close

Heilig avondmaal

In het Avondmaal gedenken wij dat Jezus, Onze Heer, aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed heeft gegeven voor de zijnen.

In zijn grote liefde voor ons heeft Hij zich geofferd, opdat wij een nieuw leven zouden gaan
leiden en de dood geen macht meer over ons zou hebben.

Het Avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer.

Het vervult ons met dankbaarheid om zijn liefde die alles goedmaakt. Wij vieren dit Avondmaal 6 x per jaar en doen dat in de lopende vorm.

Wanneer u hier te gast bent en u mag in uw eigen kerkelijke gemeente avondmaal vieren, dan bent u van harte welkom aan de tafel van Jezus Christus. Omdat kerkenraad en gemeente graag willen weten wie er met ons heeft meegevierd wordt u vriendelijk gevraagd om u voorafgaande aan de viering te melden bij het welkomstcomité van de
kerk.