Menu Close

Kerkdienst Pasen

When:
31/03/2024 @ 10:00 – 11:30
2024-03-31T10:00:00+02:00
2024-03-31T11:30:00+02:00
Where:
Ontmoetingskerk, Goes
Ontmoetingskerk
Goes

Voorganger: ds. J.B. de Rijke
Welkom: Jeanne van Ditmarsch en Gertjan Slump
Lezen: Maurits Born
Collectes: Diaconie (Huis van Vrede) / Rente en aflossing

De dienst is mee te luisteren en kijken via onderstaande kanalen:
Kerktelefoon
Kerkdienstgemist
Livestream on YouTube

Liturgie:
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst en aansteken Paaskaars
Zingen: Gezang 95 [GK2006] (Daar juicht een toon, daar klinkt een stem)
Zingen: Loed 624 [LB] (Christus onze Heer verrees)
Votum en groet
Zingen: Lied 622:6 [LB] (Aan God de Vader in zijn troon)
Zingen: Psalm 89:1 [GK] (Ik zal zolang ik leef, bezingen in mijn lied)
Schuldbelijdenis
Zingen: Lied 834 [LB] (Vernieuw gij mij o eeuwig licht)
Genadeverkondiging
Zingen: (Jezus’ liefde voor mij) [Sela]
Gebed
Kinderkoor: (Klap in je handen van blijdschap)
Kindermoment
Zingen: Projectlied
Lezen: Johannes 20: 1-10
Zingen: (Prijs de dag dat Hij verrees)
Lezen: Johannes 20: 11-18
Zingen: Lied 619 1,2,3,4,5,6 [LB] (Lof zij God in de hoogste troon)
Bediening van het Woord
Zingen: Opwekking 832 (Jezus overwinnaar)
Opwekking 795 (Amen)
Doop
– doop formulier
– Zingen: Opwekking 770 (Ik zal er zijn)
Gebed en Onze Vader (GK.180d)
Collecte
Zingen: Opwekking 213 (U zij de glorie)