Menu Close

Preekverwerking ochtenddienst zondag 25 juni 2023

Preekleidraad bij de Gewone Catechismus vragen 1 t/m 3.

1 Waarin vind jij je geluk?
Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft. Hij offerde zichzelf op om mij thuis te brengen in de liefde van God. Zijn Geest maakt in mij de hoop wakker op Gods nieuwe toekomst, voor mij en heel de wereld.

2 Ga jij niet zelf over je geluk?
Gelukkig niet! Wij zouden ons vergissen, wanneer God ons de keuze liet. Daarom heeft Jezus gezegd: Wie voor zichzelf leeft, zal het leven verliezen, maar wie zijn leven kwijtraakt aan Mij, zal behouden worden.

3 Zoekt ieder mens dan niet zelf het geluk?
Nee, want met alle andere mensen deel ik in gebrokenheid, tekort en schuld. De mooiste dingen in het leven zijn vluchtig en zelfs het beste is moeite en verdriet. Echte vreugde ligt in God, de bron van het leven, en in Jezus Christus, het licht van de wereld.

 • Herken je iets van die obsessie met geluk (bij jezelf)?
 • Herken je de behoefte (bij een ander/jezelf) om recht te praten wat krom is omdat God toch jouw geluk voor ogen heeft?
 • Om het geluk ook te ervaren werden in de preek een aantal punten meegegeven om praktisch te overdenken
  Geluk =
  ✔ je gaat niet verloren;
  ✔ de dood krijgt geen macht over je;
  ✔ Jezus laat je nooit in de steek;
  ✔ Jezus brengt je thuis in de liefde van God;
  ✔ Gods toekomst is voor jou.
 • Psalm 84: Drie keer in deze psalm worden mensen gelukkig geprezen (vers 5, 6 en 13). Wat maakt hen gelukkig?
 • Jeremia 29:10-14: Aan wie belooft de Here hier een gelukkige toekomst? En wat is het geluk dat de Here voor ogen heeft? Wat heeft dit jou te zeggen?
 • Lucas 15:1-7: Het antwoord op vraag 1 van de GC (zie boven) is: ‘Mijn geluk is dat Jezus Christus mij gevonden heeft.’ Wat heeft dat met de drie gelijkenissen van Lucas 15 te maken?

Boeken en Film:
Dirk de Wachter – De kunst van het ongelukkig zijn
Emily Esfahani Smith – De kracht van betekenis. Geef zin aan je leven in een wereld die geobsedeerd is door geluk.
TED-talk