Menu Close

100 jaar Bijbel in boeddhistisch Cambodja

Viering 100 jaar Bijbel in Cambodja, 27/28 januari 2023. Foto: CBG

‘Ik vond de God waarnaar ik op zoek was’

Peter Siebe

‘Willen jullie hier het evangelie brengen? Ik houd jullie niet tegen, maar je zult geen succes hebben.’ Dat zei de Franse gouverneur in 1923 tegen twee Amerikaanse zendelingen die in Cambodja de Bijbel gingen vertalen. 100 jaar later vierde Cambodja een groots eeuwfeest met de Bijbel. Bun Na was erbij.

‘We waren er met 30.000 christenen. Indrukwekkend!’, zegt Na. Na is projectleider van de Studiebijbel in het Khmer, waar het Cambodjaans Bijbelgenootschap (CBG) momenteel aan werkt. ‘Nog nooit eerder was in ons land zo’n groot christelijk evenement gehouden. Zelfs de premier en de minister van godsdienst bezochten het feest.’

Bijbelvertaler Bun Na

Ongekende vreugde

Bun Na werd geboren in een boeddhistisch gezin. Hoe leerde hij de Bijbel kennen? ‘In 2001 ging ik mijn tante in Phnom Penh wonen. Zij was christin. Dankzij haar steun kon ik bij New Life Fellowship Engels studeren. Zij en mijn docenten vertelden me over Jezus, over vergeving van zonden, liefde, genade en barmhartigheid. Ik had nog nooit eerder zoveel vreugde gevoeld! Ik begreep dat Jezus de enige echte God is, de God waarnaar ik op zoek was geweest. Na mijn bekering ging ik de Bijbel lezen om meer over Jezus en God te weten. Jezus stierf en stond op om iedereen te redden — ook mij. Hij is mijn herder en helper, die mij nooit verlaat. Ik probeer te leven zoals Jezus zegt in Matteüs 22:34-40: God liefhebben met heel mijn hart en ziel en al mijn krachten, en anderen behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden.’

Na dacht vroeger dat een goede Cambodjaan boeddhist moet zijn. Daar denkt hij nu anders over: ‘Je kunt minstens een even goede Cambodjaan zijn als je christen bent. Het christelijk geloof verandert mensen. Ze worden vredelievend, ze genezen van een ziekte, of net als ik ontdekken ze wie God is. Ze zijn barmhartiger, geduldiger, positiever, vertellen ze me. Als boeddhist bezochten ze af en toe een pagode voor een plechtigheid, als christen komen ze wekelijks in de kerk, bidden ze dagelijks en merken ze dat God in hen aan het werk is.’

Opbouwwerk

Momenteel is bijna 3% van de 17 miljoen Cambodjanen christen. Hun aantal groeit snel in dit boeddhistische land. Ook al groeit het aantal christenen, Na ziet dat er veel opbouwwerk te doen is. ‘Het christendom brengt morele waarden met zich mee, zoals eerlijkheid, compassie, gelijkwaardigheid, vergevingsgezindheid en sociale gerechtigheid. Dat is goed voor de samenleving: het helpt tegen armoede en discriminatie. Maar nog lang niet overal is het evangelie bekend. En de kerk in Cambodja heeft voorgangers nodig die een verdieping doormaken, geestelijk, intellectueel en in karakter. Hun Bijbelkennis en theologische bagage moet groter worden. En op de vraag “waarom heeft dit boeddhistische land het christendom nodig?” moeten ze een goed antwoord hebben,’ vindt Na. Hij wijst op 1 Petrus 3:15-16: Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan bereid u te verantwoorden, en doe dat zachtmoedig en met respect.

Het vertaalwerk waar de Amerikanen in 1923 mee begonnen, had succes. Het Nieuwe Testament was in 1936 klaar en de complete Bijbel in 1954. Helaas is er weinig christelijke literatuur beschikbaar in het Khmer. Daarom steunt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap het CBG bij de samenstelling van een studiebijbel. Na: ‘Ik kan niet wachten tot die klaar is. Uitleg bij de Bijbeltekst kan voorgangers nieuwe inzichten geven. Daardoor kunnen levens van gelovigen veranderen onder invloed van de Bijbel.’

Interview en tekst: Peter Siebe, eindredacteur bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
Wie de totstandkoming van de studiebijbel in het Khmer wil steunen, kan een donatie doen via: https://bijbelgenootschap.nl/impactverhaal/bijbelvertaler-bun-na-in-cambodja/