Menu Close

Preekverwerking ochtenddienst zondag 20 augustus 2023

Naar aanleiding van Genesis 17

Rode draad door de preek: Denk niet klein van de Almachtige. Leef daarom verbondenheid met Hem, gebruik zijn teken, verwonder je over de ruimte van dat verbond en respecteer Zijn gebruik van de generaties.

  • Wat betekent het voor jou dat El SHaddai, de allerhoogste, zich heeft vastgelegd met zijn verbondsnaam HEER (ik ben die ik ben) op jou en zo je bondgenoot is?
  • De besnijdenis als blijvend (lit)teken doet dus een blijvend beroep op de besnijdenis van het hart. Bekering. Hoe werkt dat voor jou bij de doop?
  • Wat betekent het voor je dat de doop niet het sluiten van het verbond markeert maar een teken is dat het kind al in het verbond is opgenomen?
  • Heeft het woord ‘verbond’ voor jou meerwaarde boven contract of relatie? Waar zou hem het verschil in zitten?
  • Wees onberispelijk = wees een man uit één stuk, gefocust op één ding. Dat was voor Abram, die een vriend van God wordt genoemd, een heel proces. Wat vind je bemoedigend voor jezelf uit Abrams leven dat je hoop geeft voor je eigen groei c.q. vriend van God zijn?