Menu Close

Preekverwerking ochtenddienst zondag 1 oktober 2023

Naar aanleiding van Johannes 4:1-30 over het thema “Eenzaamheid”.

Rode draad door de preek: Eenzaamheid, daar kom je niet altijd voor uit. Een genadige ontmoeting doet soms wonderen. De kerk is onze ontmoetingsplek met die Ander. Zo kunnen we mensen helpen genade te vinden.

Bezoek ter voorbereiding op het gesprek over eenzaamheid deze site.

Een lied van Stef Bos over eenzaamheid.
Luister eens naar jongeren over eenzaamheid.

Bij een open Bijbel

 • In welke Bijbelverhalen kom je, volgens jou, eenzaamheid tegen?
 • Hoe komt het dat deze Bijbelse persoon zich eenzaam voelde?
 • Wat doet deze persoon vervolgens?
 • Wat in deze verhalen is herkenbaar voor jou als het gaat over eenzaamheid?

Stellingen:

 • Je kunt aan iemand zien dat hij/zij eenzaam is.
 • Eenzaamheid is schadelijker dan tabak.
 • Over eenzaamheid praten dat doe je niet.
 • Sociale media zijn vaak de oorzaak van eenzaamheid.
 • Wie eenzaam is moet zelf in beweging komen
 • Eenzaamheid is een gevolg van je eigen keuze
 • De Ontmoetingskerk moet meer doen om eenzaamheid in de kerkelijke en/of burgerlijke gemeente te bestrijden namelijk….
 • De koffieochtend is een prima manier om mensen in hun eenzaamheid tegemoet te komen
 • Omdat God altijd bij je is, ben je nooit eenzaam’
 • Eenzaamheid is niet altijd op te lossen maar kan wel worden verzacht

Gebeden uit het Liedboek
Tot U, God, roep ik in de vroege morgen,
help mij te bidden
en mijn gedachten te richten op U,
ik kan het niet alleen.
In mij is duisternis, bij U is licht.
Ik ben eenzaam, Gij verlaat mij niet.
Ik ben bevreesd, bij U is hulp.
Ik ben onrustig, bij U is vrede.
In mijn hart is bitterheid, bij U is geduld.
Ik begrijp uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg. (pag. 533 Dietrich Bonhoeffer)

Trouwe God,
wij danken U dat U opraapt
wat iedereen heeft weggegooid
en over het hoofd gezien.
Leen ons vandaag uw ogen en uw aandacht.
En als wij onszelf ervaren als vergeefs,
neem ons dan in uw handen.
En vooral:
laat uw liefde ons allen omarmen Amen (pag.1361 Jan T. Bakker)

Hoor mij, God Als ik tot U roep.
U ziet mijn verdriet,
U kent de vragen die mijn gedachten vervullen,
U weet hoe ik opzie tegen de dag van morgen.
Versterk in mij het geloof dat ik mijn weg niet alleen ga.
Troost mij met uw aanwezigheid,
nu en in de dagen die komen. (pag.1366 Sjoerd Zwaan)

Enkele leessuggesties uit de Bijbel:

 • Genesis 37 en 39-49 (het verhaal van Jozef)
 • Exodus 2-4 (het verhaal van Mozes)
 • Psalm 22
 • Psalm 25:16-21
 • Psalm 42
 • Psalm 55
 • Ruth
 • Mattheüs 26:36-46 (Jezus in Gethsemane)
 • Lucas 8:43-48 (genezing van een bloedvloeiende vrouw)

Een lied van het christelijk jongerenkoor Jigdaljahu over eenzaamheid. Tip om je kringavond mee af te sluiten.

Boek: Verlangen naar Verbinding, Brené Brown