Menu Close

Preekverwerking kerkdienst zondag 5 november 2023

Naar aanleiding van Psalm 11
Rode draad door de preek: Wanneer de samenleving reden geeft om te vluchten, neemt David zijn toevlucht tot God. Want God is in die samenleving. Hij ziet en oordeelt en stimuleert ons het juiste te doen.

  • Herken je de strijd die tegen jou of christenen in het algemeen wordt gevoerd. Of vind je dat het allemaal wel meevalt?
  • Heb je oog voor de machten die jou proberen te raken? In je hart, in je ziel?
  • In de preek is vragenderwijs gesteld dat van de opties Fight; vechten; Flight: vluchten; Freeze: bevriezen; Fawn: iemand pleasen om een conflict te vermijden, de laatste reactie herkenbaarder is dan we wellicht zouden willen. Herken je dat of klopt daar niets van?
  • Deze psalm tekent God als wreker van het kwaad. Wat doet dat met je?
  • Er zijn mensen die het christelijk geloof ook een drug (opium,) noemen om zo uit de werkelijkheid te vluchten Wat zou je daar tegenin brengen?
  • Echt uit je geloof leven (rechtvaardig) of actief kerk zijn in de samenleving lijkt weinig zoden aan de dijk te zetten in de samenleving? Wat is voor jou een stimulans om daarmee toch door te gaan?