Menu Close

Preekverwerking ochtenddienst zondag 7 januari 2024

Uit de preek over relatievorming naar aanleiding van Genesis 2:18-25

Relatievorming kent volgens Genesis 2:24 3 stappen:
1) Je losmaken van je ouders;
2) Je verbinden met je vrouw;
3) Eenheid gaan vormen.

Een huwelijk

 • Wordt aangegaan voor het welzijn van de partner;
 • Vereist onvoorwaardelijke beloften;
 • Is gebaseerd op duurzame liefde;
 • Is een verbintenis voor altijd;
 • Vereist confrontatie en vergeving.

Gods verbond met mensen is de oervorm waaraan huwelijkspartners zich moeten spiegelen.
Een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract halen, als tijdelijke overeenkomsten, niet het niveau van een huwelijksverbond.

Stellingen:

 • De kerk moet zich aan de huidige cultuur van zelfverwezenlijking, waar het draait om mijn geluk(sgevoel), aanpassen. Bijbelse normen en waarden (over het huwelijk) overtuigen niet meer en maken zo van de kerk een wereldvreemd instituut.
 • Als je al getrouwd bent geweest is het aangaan van een tweede huwelijk om een relatie te hebben niet meer noodzakelijk.
 • De uitspraak van Stanley Houwerwas in de preek “De voornaamste uitdaging van het huwelijk is leren hoe je moet houden van en zorgen voor de vreemdeling met wie je getrouwd blijkt te zijn” is erg overdreven.
 • Als een stel gaat samenwonen is dat een publieke daad op zich. Daar voegt een publieke ceremonie op een gemeentehuis niets aan toe.
 • Een stel dat gaat samenwonen mag van de gemeente meeleven, onderwijs, en voorbede verwachten.
 • Wanneer een stel dat samenwoont belijdenis van het geloof wil afleggen of hun kind wil laten dopen kan de kerk niet ineens een huwelijkssluiting als voorafgaande eis stellen.