Menu Close

Preekverwerking ochtenddienst zondag 28 januari 2024

Naar aanleiding van Genesis 24

Hoe belangrijk vind je als ouder dat je kind een relatie aangaat op basis van geloof?
Abram spande zich daar bijzonder voor in met het oog op Isaac.

Verliefde gevoelens zijn een natuurlijk reactie van het lichaam en daarom niet direct als aanwijzing van God te interpreteren dat Hij o.k. is met die relatie

Teksten over ‘gemengde relaties’:

Er zijn meer voorbeelden maar vaak gaat het dan om huwelijken waar de manlijke partner zich al weinig tot niets meer aantrok van Gods geboden en dus ook geen probleem had om getrouwd te zijn met een ongelovige vrouw. Denk bijvoorbeeld aan Ezau of koning Achab.

Maar in de Bijbel zijn er ook gemengde relaties die een mooie uitwerking hebben:
Ruth: voorbeeld van Moabitische (heidense vrouw) die door haar contact met Godgelovige mensen ook zelf tot geloof kwam.
Timotheüs: Zijn moeder was getrouwd met een Griekse (heidense) man maar zijn moeder en oma waren gelovige voorbeelden voor Timotheüs en hebben hem zo ook opgevoed.

2 Korintiërs 6:14-18 gaat niet direct over een gemengde relaties maar is in eerste instantie geschreven als waarschuwing om niet met dwaalleraars om te gaan. Maar de diepgaande verschillen die daar worden geschetst kunnen zomaar ook van toepassing zijn op een gemengde relatie.

Het hoeft geen toeval te zijn wanneer je de ene ander ontmoet waardoor je hart sneller gaat kloppen. Maar denk erover na. Is dit Gods leiding om een relatie aan te gaan of Gods leiding waarmee Hij je geloof op de proef stelt?

Praat veel met je ongelovige vriend(in)/ partner over God, maar praat nog meer met God over je ongelovige vriend(in)/ partner

Stellingen:

  • “Het is niet jouw taak om je partner te bekeren. Het is je taak hem of haar lief te hebben”.
  • Wie een gemengde relatie aangaat, verkeert geestelijk in een crisissituatie.
  • Niemand van ons is uit zichzelf gelovig aangelegd. Dus het geloof verwatert heel gemakkelijk, zowel bij de gelovige partner als bij de kinderen – als Gods Geest niet heel hard aan het werk gaat.
  • Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen.
  • Iedere relatie is qua geloof een gemengde relatie.
  • Het is naïef te veronderstellen dat als twee christenen trouwen Christus wel de basis van die relatie is.