Menu Close

Preekverwerking kerkdienst zondag 4 februari 2024

Naar aanleiding van Genesis 18. Thema: Gastvrijheid.

Rode draad door de preek: Gastvrijheid is een levenshouding waardoor je onverwachts God kunt ontmoeten, bevestigd wordt in zijn belofte en je weer nieuwe moed mag opdoen.

Gastvrij zijn is een Bijbelse opdracht.
Dat betekent: Ruimte maken voor vreemdelingen.
Besef daarbij dat we zelf vreemdeling op aarde zijn.
Wij genieten van Gods royale gastvrijheid.
En extra bijzonder: Door gastvrij te zijn kun je God ontmoeten die je stimuleert om op Hem te blijven vertrouwen.

Stellingen:

 • Gebrek aan gastvrijheid kan een signaal zijn dat je geloof zich verder zou moeten ontwikkelen.
 • Gastvrijheid staat op hetzelfde niveau als bidden, Bijbellezen, zingen en het bezoeken van de kerkdiensten.
 • Ongastvrijheid hangt samen met een heel slechte levenspraktijk in allerlei opzichten, waardoor onbeschrijfelijk veel onrecht en schade ontstaat onder de mensen. (Genesis 19)
 • In essentie gaat het bij gastvrijheid in eerste instantie niet om open kerkdeuren, maar om een open en gastvrij hart.

Vraag:
Op welke manier/welke punten kunnen wij als Ontmoetingskerk groeien in gastvrijheid?

GASTVRIJHEID-check (van dr. Jos Douma)

 1. Ik ben geïnteresseerd in de mensen die ik ontmoet.
 2. Ik toon persoonlijke belangstelling voor mijn buren en collega’s.
 3. Ik nodig regelmatig iemand uit voor de koffie of om samen te eten.
 4. Als ik iemand ontmoet, geef ik hem of haar een hand.
 5. Als ik iemand zie die anders is dan ik, bedenk ik dat Jezus in deze ander naar me toekomt.
 6. In de kerk ben ik alert op mensen die te gast of nieuw zijn.
 7. Ik vind het belangrijk om in de kerk rekening te houden met mensen die niet bekend zijn met het geloof.
 8. Als ik in de hal van de kerk iemand zie die ik niet ken, stap ik op hem of haar af en maak ik een praatje.
 9. Ik leg de verantwoordelijkheid voor een gastvrije sfeer niet alleen bij de welkomst-commissie.
 10. Het is mijn verlangen dat anderen de liefde van God ook leren kennen.

Kernwoorden rond Gastvrijheid:

 1. Aandacht
 2. Nederigheid
 3. Dienstbaarheid
 4. Openheid
 5. Vriendelijkheid
 6. Liefde
 7. Oprechtheid
 8. Beschikbaarheid
 9. Veelkleurigheid
 10. Respect
 11. Veiligheid
 12. Jezus
 • Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. [Hebreeën 13:1-2]
 • Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. [Romeinen 12:13]
 • Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. [Matteüs 7:1]
 • “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.” [Matteüs 25:40]