Menu Close

Preekverwerking kerkdienst zondag 11 februari 2024

Naar aanleiding van Psalm 77
Rode draad door de preek: Als God niet aan je beeld beantwoordt en je Hem niet meer kunt vertrouwen, ga dan eens anders naar Hem kijken. Dan is Hij nog altijd de Vader van Jezus, de onnavolgbare God.

Teleurstellingen in God hebben te maken met verwachtingen van God. Hebben die verwachtingen te maken met een beeld uit je jeugd dat is vast komen te zitten: God als supervader? Die teleurstellingen zijn dan soms een reden om God vaarwel te zeggen. Psalm 77 wijst een andere weg. In plaats van vast te lopen in je eigen ervaringen, kijk eens naar wat God deed in de geschiedenis. Dus als je let op Gods verlossing in Jezus Christus, dan zie je weer opnieuw wie God is. Daarmee worden niet al je vragen opgelost maar Gods trouw en liefde wel weer vet onderstreept. Zo kun je verder.

Om (samen?) over na te denken:

  1. Zijn er in jouw leven situaties geweest, waarin je geen uitweg zag? Wat deed dat met je?
  2. Als je vertrouwt op God, wat is dan concreet wat je van Hem verwacht?
  3. Gods voetsporen worden niet gekend. Waarom zou God ons niet meer mogelijkheden geven om te bewijzen dat Hij werkt?
  4. De Bijbel bestaat voor het grootste deel uit verhalen over God en wat Hij deed. Noem eens 5 dingen op die je uit die verhalen leert over God?
  5. Kun je stellen dat resultaten in het verleden een garantie zijn voor de toekomst.
  6. Welke ’herders/begeleiders’ hebben jou geholpen op je weg van het geloof. Dank God voor hen.

Stellingen:

  • Wie zijn eigen leven als uitgangspunt neemt m.h.o. op Gods leiding en niet let op Gods grote verlossingsplan, loopt vroeg of laat hopeloos vast.
  • De vraag ‘waar is God eigenlijk (mee bezig)’ stel ik eerder als het gaat om mijn eigen leven dan als het gaat om wat er in de wereld gebeurt.
  • Als je je zegeningen telt, vind je iets terug van Gods aanwezigheid in je leven.