Menu Close

Preekverwerking kerkdienst 14 april 2024

Jeugdthemadienst: Rijk of arm

Schriftlezingen Lucas 12:13-21; Lucas 18:18-30; Spreuken 30:7-9

  • Lucas 12:13-21 had in een vorige vertaling als kop ‘de rijke dwaas’. Rijkdom en dwaasheid wordt zo aan elkaar verbonden. Zou je ook een ‘arme dwaas’ kunnen zijn? Zo ja hoe dan?
  • Kun jij het gebed van Agur van harte na bidden of voel je diep in je toch een verlangen naar meer?
  • Wat vind je van de opmerking: Je banksaldo heeft God zelf aan je toevertrouwd, en daarom is het eigenlijk Zijn banksaldo.
  • Tom de Wal van Frontrunners, een welvaartsprediker, haalt Deuteronomium 8:18 aan als tekst dat God je materieel wil zegenen. Wat vind je van het gebruik van die tekst?
  • Zou jij het gebed van Jabes (1 Kronieken 4:10) voor jezelf durven/willen/kunnen bidden vanuit het vertrouwen van Lucas 11:9-10?

Denk na over het volgende verhaal uit de Joodse traditie
De spiegel en zijn zilver
“Op een dag kwam een rijke gierigaard bij een joodse rabbijn. De rabbijn nam hem bij de hand en bracht hem naar het raam. Kijk eens naar buiten, zei hij. En de rijke gierigaard keek de straat in. Wat zie je, vroeg de rabbijn? Mensen, antwoordde de rijke man. Weer nam de rabbijn zijn hand en bracht hem naar een spiegel. Wat zie je nu? zei hij. Nu zie ik mezelf, zei de rijke man. Toen zei de rabbijn: kijk het venster is van glas en de spiegel is van glas. Maar het glas van de spiegel is bedekt met een laagje zilver. Zodra zilver wordt toegevoegd zie je geen andere mensen meer, maar alleen jezelf. Zo is het bij de mens ook. Wanneer zilver, geld wordt toegevoegd, dan ziet hij geen andere mensen meer, dan ziet hij alleen nog maar zichzelf.”
Moraal: Het gaat erom dat er zo weinig ‘zilver’ is in ons leven dat we de ander blijven zien.

Stellingen:

  • De collecte (met zakken) moet weer terug in de kerkdienst zodat onze kinderen leren geven en delen.
  • Als je bidt: Geef ons heden ons dagelijks brood, zul je doen wat je kunt om er zorg voor te dragen dat ook anderen genoeg krijgen.