Menu Close

Preekverwerking kerkdienst zondag 28 april 2024

Naar aanleiding van 1 Petrus 3:21
Rode draad door de preek: Mensen hebben redding nodig. De doop brengt die redding en is de vraag om een gewetensvolle houding, een leven uit de kracht van Jezus ’opstanding. Dat garandeert God.

Kun je dat, leven zoals Jezus wil, vol liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid enzovoorts? Waarschijnlijk is je antwoord ‘nee’. De Bijbel/Petrus zegt wel dat het moet en dat het lukt als je leeft uit de kracht van de opstanding. Bid je wel eens om die kracht?
De Bijbel in Gewone Taal zegt: Door de doop kun je gaan leven zoals God het wil. Wanneer ben je gedoopt? Waar? Wie waren er bij? Met andere woorden: concentreer je eens op de doop die je hebt ontvangen.

Dopen betekent letterlijk in het Grieks ‘onderdompelen’. Wij dopen als regel door besprenkeling. Lees daarvoor Ezechiël 37:25 (NBG51). Zou de vorm van de doop uitmaken voor de betekenis van de doop?

Waar zou je bij de doop accent op leggen. Het geloof van de dopeling of de beloften van God?

Bij de volwassendoop komen geloofsbelijdenis en doop bij elkaar. Wat is jouw reactie op iemand die vindt dat (openbare) geloofsbelijdenis een menselijk/kerkelijk verzinsel is?

Stellingen:

  • Als je niets met je doop doet, dan mist die zijn doel;
  • De opstandingskracht van Jezus waar de doop aan is verbonden vindt ook wel een weg waar mensen (onze kinderen) eerder van God/geloof/kerk zijn afgehaakt.