Menu Close

Preekverwerking kerkdienst zondag 30 juni 2024

Naar aanleiding van Lucas 2:40-52, overstapdienst
Rode draad door de preek: Groeien is heel normaal. Let daarbij vooral op de liefde voor God en mensen, maak gebruik van de groeimiddelen, ontdek wie je bent en ga mee naar het Vaderhuis.

Vragen:

  • Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Heb je je weleens afgevraagd wat dat groeien dan zou inhouden? Kun je wat met Jezus’ groei in liefde voor God en mensen?
  • Jezus nam echt de tijd en de ruimte voor contact met God. Leef jij dat ook voor aan je kind?
  • Gewoontes en tradities moeten het soms afleggen tegen ’gevoel’ of ‘authenticiteit’. Maar wat stimuleert jou het meest om regelmatig contact met God te hebben?
  • Groeien in de genade (2 Petrus 3:18), dat is verwondering over de vergevende liefde van God, dankzij het offer van Jezus. En daarmee weg-groeien van verwijten naar alles en iedereen die tegenvallen. En ook weg-groeien van zelfverwijt als je jezelf nooit goed genoeg vindt. Groei jij in genade?
  • Opvoeden betekent o.m. je kind helpen te ontdekken wie hij/zij is. Vind je dat de kerk je daarin voldoende ondersteunt. Wat zou je graag anders zien?
  • Dit jaar hebben we voor het eerst bewust aandacht gegeven, hoewel op een lichte manier, aan jongeren die van de Kidsclub overstappen naar MtM. Moet dat een traditie worden?

Wil je reageren, doe dat dan naar predikant@ontmoetingskerkgoes.nl